VD har ordet

2021 var det första året i NENT Groups femåriga strategiska expansion. Under året tog vi flera viktiga steg mot målen för 2025, vi har ytterligare höjt målsättningarna och fortsätter att anpassa oss till effekterna av coronapandemin.

Vi befinner oss nu i en stark tillväxt- och investeringsfas som kommer att skapa betydande värden allteftersom försäljningen och resultatet fortsätter att öka på våra fem nordiska marknader, och genom att investera i etableringen av marknadsledande positioner på 11 internationella marknader. Omvandlingen av NENT Group accelererar och Viaplay kommer att öka försäljningstillväxten och våra långsiktiga marginaler.

33% abonnenttillväxt för Viaplay

Nästan 1 miljon nya betalande abonnenter tillkom för Viaplay under 2021 och vi passerade milstolpen 4 miljoner betalande Viaplay-abonnenter. Vi har fördubblat antalet marknader där Viaplay erbjuds och expanderat Viaplays totala addresserbara marknad betydligt. Vi slog våra nordiska och internationella mål för nya abonnenter med en speciellt stark start på den polska marknaden som har fler hushåll än hela Norden totalt.

Vi kommunicerade den kommande lanseringen av Viaplay i Nederländerna och Storbritannien under 2022, och därefter Tyskland, Österrike, Schweiz och Kanada under 2023. Detta innebär att vi expanderar från 10 marknader i slutet av 2021 till 16 marknader i slutet av 2023. Som ett resultat har vi utökat målsättningen för antalet abonnenter under 2025 till 12 miljoner och förväntar oss att utöka abonnentbasen med över 60% under 2022 till 6,5 miljoner totalt.

Vår ambitiösa tillväxtplan bygger i första hand på de viktiga sporträttigheter vi förvärvat i Norden, våra populära Viaplay Originals, och den internationella expansionen. Planen speglar också den strukturella tillväxten inom streamingtjänster allt eftersom fler kunder väljer att konsumera olika typer av högkvalitativt video-on-demand innehåll.

Nästan 1 miljon nya betalande abonnenter tillkom för Viaplay under 2021. Vi har fördubblat antalet marknader där Viaplay erbjuds.

Unikt och egenproducerat innehåll som bygger på långsiktiga relationer

Tillväxten bygger på att vi nu förvärvat alla sporträttigheter som ingick i målsättningen från 2020, och att förvärven skett i flera olika territorier och för många år framöver. Vi har även säkrat fleråriga avtal med flera av de stora, samt oberoende Hollywood studios.

Detta låser in vår kostnad på fasta nivåer för flera år framöver samtidigt som vi fortsätter att öka antalet abonnenter och intäkter. Och vi har återigen höjt ambitionsnivån för vårt egenproducerade innehåll. Vi har varit en hemvist för nordiskt berättande under många år och lägger nu till nya genrer som engelskspråkiga serier och filmer samt program i originalspråk i våra internationella marknader. Detta rika och varierade innehållsutbud gör oss unika globalt.

Vår tillväxtstrategi bygger på partnerskap och gäller både produktion i samarbete med internationella underhållningsbolag och långsiktiga distributionsavtal som säkrar att Viaplay och våra linjära kanaler når så många tittare som möjligt. Dessa innefattar avtal med nästan alla traditionella linjära betal-TV operatörer i Norden, inklusive vårt eget joint venture Allente, samt avtal med ledande teleoperatörer i de internationella marknaderna.

En värde- och syftesbaserad kultur

Vi har lärt oss mycket av coronapandemin under de senaste två åren, och kanske det allra viktigaste är att det är avgörande att ha en värde- och syftesledd kultur som sätter människor först. Detta är grunden för vår organisation och det är så vi skapar och levererar hållbara värden.

Vi har arbetat hårt för att våra kunder ska få tillgång till de bästa möjliga upplevelserna i dessa utmanande tider, och under en period när konsumtionen av streamat innehåll ökat snabbt inom alla åldersgrupper. Denna förändring har accelererat vår utveckling och är här för att stanna. Samtidigt har vi fokuserat på våra medarbetares fysiska och psykiska välbefinnande genom att implementera effektiva lösningar för distansarbete och hybrida och flexibla arbetsmetoder som också är här för att stanna. Det nya året har fört med sig nyheter om de chockerande händelserna i Ukraina. Vi står sida vid sida med det internationella samfundet för att fördöma detta angrepp från den ryska regeringen och för att stödja det ukrainska folket i deras kamp för frihet och för att undkomma krigets fasor. Vi har aktiverat våra plattformar för att belysa denna smärtsamma påminnelse om hotet om förtryck, och vi kommer att fortsätta utmana all sådan orättvisa.

Ny hållbarhetsstrategi

Vi har ett tydligt fokus på hållbar utveckling och att skapa långsiktiga värden för alla våra intressenter. Med denna rapport lanserar vi vår nya femåriga hållbarhetsstrategi som är en integrerad del av affärsstrategin och som är baserad på en omfattande intressentdialog under 2021. I samband med utvecklingen av strategin undersökte vi några av de största utmaningarna och möjligheterna idag; digitaliseringen, ökande sociala orättvisor och klimatförändringar. Vårt arbete under de senaste tre åren har lett till en hög ESG-ranking och vi rankas högt i flera viktiga index. Vi utökar nu ambitionsnivån med tre tydliga prioriteringar – att påverka klimatförändringarna i positiv riktning, att bli branschledande inom mångfald och inkludering, och att främja välmående och etiskt uppförande.

Vi har också en strategisk plan som är i linje med hållbarhetsmålen inom dessa områden. Dessa innefattar hela värdekedjan och gör att vi kan producera och leverera innehåll på ett hållbart sätt. Vi arbetar fokuserat med långsiktiga klimatmål för att minska våra utsläpp i enlighet med Parisavtalet, och vi fortsätter att stolt underteckna FN:s Global Compact och FN:s SDGs Media Compact och Women’s Empowerment Principles.

Vi har ett tydligt fokus på hållbar utveckling och att skapa långsiktiga värden för alla våra intressenter. I och med denna rapport lanserar vi vår nya femåriga hållbarhetsstrategi som är en integrerad del av affärsstrategin.

En spännande framtid

2022 är ett mycket spännande år då NENT Group blir Viaplay Group, och vi kommer att ta flera viktiga steg mot våra målsättningar för 2025. Den redan mycket framgångsrika lanseringen av Viaplay som nyligen genomförts i Nederländerna med vårt starkaste innehåll och partnerskap hitintills, samt ett exklusivt globalt partnerskap med nyblivna världsmästaren i Formel 1 Max Verstappen, är bara de senaste exemplen på Viaplays potential.

Som vi tidigare meddelat så föreslår vi ingen utdelning för 2021 eftersom vi återinvesterar det nordiska kassaflödet i vår internationella expansion. Intentionen är att generera hög avkastning i framtiden. Jag vill tacka alla som deltog i kapitalanskaffningen av totalt 4,35 miljarder kronor förra året, vilket säkrade finansieringen av våra expansionsplaner.

Slutligen vill jag tillägna denna integrerade årsredovisning till alla våra medarbetare som fortsätter att möjliggöra så mycket för oss, och till minnet av vår kollega och vän Gabriel Catrina, som sorgligt och hastigt lämnade oss i slutet av 2021.

Jag hoppas att snart få möta er alla personligen och ser fram emot att uppdatera er om utvecklingen allt eftersom vi fortsätter att bygga denna fantastiska verksamhet tillsammans!

Anders Jensen, VD & Koncernchef

Ladda ner PDF