Års- och
hållbarhets-redovisning 2019

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

telling stories
touching lives
expanding worlds

2019 i korthet

Nettoförsäljning (Mdr kr) 15.7
Organisk tillväxt 6 %
Rörelseresultat1) (Mkr) 1545
Total avkastning till aktieägarna2) + 41 %
Viaplay abonnenttilväxt + 25 %
# original-produktioner som haft premiär 21

1) före jämförelsestörande poster 
2) 28 mars–31 december 2019

VD har ordet

”Vi har visat vägen genom våra tidiga och ambitiösa investeringar i streaming, samt innovativa samarbeten med innehållsägare och distributörer. Effekten sågs tydligt under 2019 i form av ökad försäljning och vinst, samt en accelererad abonnenttillväxt. Vi har levererat på vårt åtagande om lönsam tillväxt samtidigt som vi stärkt vårt ledarskap inom innehåll och växt antalet Viaplaykunder med över 25%. Att växa Viaplay fortsätter vara vår högsta prioritet eftersom det är det bästa sättet att skapa långsiktigt värde.”

Nordens ledande leverantör av underhållning

NENT Group är Nordens ledande leverantör av underhållning. Våra intäkter kommer huvudsakligen från försäljning av abonnemang, vars andel har ökat kraftigt de senaste åren till följd av tidiga och väsentliga investeringar inom streaming.
Idag är vi Nordens ledande streamingbolag med det bredaste och mest relevanta innehållserbjudandet som sträcker sig över hela Norden, innehållsrekommendationer i världsklass samt en stabil och skalbar teknisk plattform.

Försäljningsfördelning 2019
  • Abonnemang & övriga intäkter 61%
  • Reklamintäkter 26%
  • NENT Studios 13%

Våra primära varumärken

Perfekt positionerade 

Underhållningsbranschen förändras i snabb takt. Att ha ett långsiktigt förhållningssätt och vara med och leda förändringen är avgörande. NENT Group är Nordens ledande streamingbolag och vår storlek är en framgångsfaktor som gör det möjligt att investera i våra medarbetare, vår teknik och vårt innehåll. Med fler användare får vi bättre information om våra kunder och kan därmed anpassa och leverera ännu bättre användarupplevelser.

Vi är positionerade för att vinna

Viaplay är redan en av de ledande streamingtjänsterna i Norden och vi stärkte vår position ytterligare under 2019. Viaplay har tre utmärkande egenskaper som positionerar tjänsten för att fortsätta växa snabbare än marknaden:

Att vara ledande inom innehåll handlar om såväl kvalitet som kvantitet. Användarnas preferenser är helt individuella och föränderliga över tid. Konsumentinsikter är mycket viktigt men ibland behöver konsumenten få innehållet presenterat för sig för att fatta intresse. Viaplays innehållsstrategi sträcker sig därför över tre olika kategorier: originalinnehåll, köpt innehåll och sport.

Streaming innefattar mycket mer än att göra innehåll tillgängligt online. NENT Group har byggt en plattform som konkurrerar med de bästa när det gäller prestanda, funktionalitet och innehållsrekommendationer. Viaplay blir konstant smartare genom att analysera användardata, vilket i sin tur ger en mer personlig upplevelse baserad på individuella preferenser.

Våra medarbetare är vår främsta styrka. Vi arbetar för att attrahera och inspirera talanger som vill växa, utvecklas och bidra i ett roligt företag som genomsyras av tillit och uppskattning. Att ta hand om våra medarbetare och skapa förutsättningar för att alla ska kunna vara den bästa versionen av sig själv är avgörande för vår framgång. Vårt fokus på individer sträcker sig även externt, då vi använder allt från A/B tester och big data-analys till direkt kundinteraktion för att förstå våra kunder bättre.

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av NENT Groups affärsstrategi, kultur och värderingar. Vi strävar efter att påverka samhället i positiv riktning samtidigt som vi förbättrar vår verksamhet. Våra prioriteringar presenteras i vår hållbarhets­strategi, som utgörs av fem fokusområden:

Vi skriver ett nytt kapitel för nordiskt berättande och den kreativa industrin i regionen genom att investera i originalproduktioner och lyfta fram lokala talanger.

Vi är nordiska i vårt ursprung och globala i hur vi bedriver vår verksamhet. Vi erbjuder en bred produktportfölj som präglas av mångfald och som innehåller delar av det bästa tillgängliga internationella innehållet. Samtidigt har vi nära samarbeten med lokala talanger för att producera kritikerrosad nordisk dramaproduktion och på så sätt skapa arbetstillfällen i den kreativa industrin. Via de 32 produktionsbolag inom NENT Studios producerar vi serier, filmer och dokumentärer på samtliga nordiska språk.

Vi arbetar för en ökad mångfald och inkludering i underhållningsbranschen. Vi tror att det gör både vår affär och vårt innehåll bättre. Vi vill spegla samhället i vårt innehåll och för att lyckas med det måste vi också spegla samhället i vår egen organisation. Vi tar olika steg för att lyckas med detta, exempelvis att inkludera omedvetna fördomar i vår värderingsutbildning.

Våra ansträngningar slutar inte där. Jämlikhet är en av våra värderingar och vi anser att alla människor har rätt att bli sedda och att bli respekterade. Det är därför vi har beslutat oss för att ansluta oss till kampen mot diabetes genom att öka medvetenheten om diabetes typ 1 och 2 och dess konsekvenser och samtidigt ta bort den negativa stämpeln runt sjukdomen.

Vi tror att lika möjligheter och inkludering för våra medarbetare är en drivkraft för vår framgång. Våra värderingar utgör grunden för vår affär eftersom de bidrar till att skapa en öppen och engagerande arbetsplats vars målsättning är att inspirera medarbetare och publik och därmed skapa värde för vår verksamhet.

Vi är i en snabbrörlig industri och vi behöver attrahera och behålla de bästa medarbetarna för att vara i framkant. För att lyckas med detta fokuserar vi på att utveckla våra medarbetare och samtidigt skapa en säker och hälsosam arbetsplats. Våra värderingar finns inkluderade i vårt EVP (Employer Value Proposition) som togs fram 2019 och lanseras 2020 och beskriver vilka vi är och varför vi är en attraktiv arbetsgivare.

Vi bedriver verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och vi förväntar oss att våra leverantörer och samarbetspartners ska göra detsamma. Vi prioriterar att skydda all information och alla data som är kopplade till vår verksamhet, våra kunder och våra intressenter. Vi arbetar också hårt för att minimera vårt klimatavtryck och att öka medvetenheten kring miljövänliga beteenden inom hela företaget.

Vi förbättrar hela tiden våra processer för såväl dataskydd som skydd mot piratverksamhet. På samma gång har vi inlett en process för att identifiera och samverka med alla högriskleverantörer för att säkerställa att de delar våra etiska referensramar. Vi har också lanserat aktiviteter för att öka medarbetarengagemanget för miljön både i vår organisation och vi vårt innehåll.

Vi arbetar på ett ansvarstagande sätt med inköp, produktion och marknadsföring, och följer regler gällande skydd av barns och minoriteters rättigheter. Vi arbetar för att sänka trösklarna till att konsumera vårt innehåll genom textning och dubbning så att vårt innehåll ska bli mer lättillgängligt för fler.

Vi har lanserat redaktionella riktlinjer och vår funktion för Content Compliance (innehållsmässig efterlevnad) granskar alla våra produktioner innan de sänds på våra TV-kanaler. För att vara säker på att vårt innehåll för barn är relevant så låter vi barn delta i skapandet av specifika produktioner. Vi kommer också att starta fokusgrupper för barn och föräldrar för att säkerställa trygg och tillförlitlig underhållning.

Ladda ner Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Ladda ner PDF Års- och hållbarhets-redovisning 2019