2021 Års- &
hållbarhets-
redovisning

Telling stories

Touching lives

Expanding worlds

I korthet

Nettoförsäljning (Mkr)

12 661

Organisk tillväxt

16,7%

Viaplay abonnenter

4m

Antal anställda

1 453

Könsfördelning (% K/M)

44/56

Engagerade medarbetare

84%

Leverantörer som har SBTs*

66

*Leverantörer som har åtagit sig att sätta eller har vetenskapligt baserade klimatmål. SBTs, Science-Based Targets.

VD har ordet

2021 var det första året i NENT Groups femåriga strategiska expansion. Under året tog vi flera viktiga steg mot målen för 2025, vi har ytterligare höjt målsättningarna och fortsätter att anpassa oss till effekterna av coronapandemin.

Vi befinner oss nu i en stark tillväxt- och investeringsfas som kommer att skapa betydande värden allteftersom försäljningen och resultatet fortsätter att öka på våra fem nordiska marknader, och genom att investera i etableringen av marknadsledande positioner på 11 internationella marknader.

Omvandlingen av NENT Group accelererar och Viaplay kommer att öka försäljningstillväxten och våra långsiktiga marginaler.

Vår story

NENT Group är Nordens ledande underhållnings- och streamingbolag, med det bredaste och mest relevanta innehållsutbudet, utmärkta innehållsrekommendationer och en stabil och skalbar teknikplattform.

Som pionjär inom kommersiell TV-sändning utvecklas bolaget från att vara ett underhållningsbolag med ett brett erbjudande av TV- och radiokanaler och produktionsbolag till att bli en renodlad leverantör av streamingtjänster.

Vi underhåller miljontals människor varje dag med våra streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag. NENT Groups Viaplay är redan en nordisk streamingframgång och NENT Group är ett av världens snabbast växande streamingföretag. Vår ambition är att vara den internationella streamingutmanaren med minst 12 miljoner abonnenter i slutet av 2025.

Våra marknader

Med sitt ursprung i Norden, och ett fortsatt uppdrag att utveckla Nordiskt berättande, är NENT Group det ledande underhållningsföretaget på dessa marknader. Regionen fortsätter att utgöra koncernens hemmamarknad med en sammanlagd total befolkning på ca 27 miljoner människor och 12 miljoner hushåll, som nästan alla har tillgång till internet. Koncernen ökar sin tillväxt i regionen, särskilt genom utbyggnaden av streamingtjänsten Viaplay.

En viktig framgångsfaktor för NENT Group har alltid varit att anpassa sig och dra nytta av förändrade konsumentbeteenden, trender och teknisk utveckling. Nästa steg i koncernens tillväxtresa fortsätter att vara beroende av skalbar internationell expansion. Under 2021 lanserades Viaplay med framgång på fem nya internationella marknader; Estland, Lettland, Litauen, Polen och USA.

NENT Group har lanserat Viaplay i Nederländerna sedan slutet av året, och kommer att lanseras i Storbritannien innan i slutet av 2022, för att sedan lansera Viaplay i Kanada, Tyskland, Österrike och Schweiz under 2023.

Vår strategi

NENT Groups strategi bygger på hållbar tillväxt och värdeskapande. Vi presenterade en ny strategi för Nordic Entertainment Group i november 2020 och uppdaterade planen i september 2021. Planen bygger på expansion av Viaplays streamingtjänst på de fem nordiska marknaderna samt på ytterligare 11 internationella marknader innan slutet av 2023. Målet är att leverera på ett antal målsättningar innan utgången av 2025.

Den strategiska målsättningen är att Viaplay ska skapa fördelar av tillväxten inom streaming som förstahandsvalet för konsumtion av videoinnehåll on-demand, live och på olika enheter. Streamingtjänster utvecklades i Norden på grund av den höga bredbandspenetrationen och snabba internethastighet, och håller nu snabbt på att etableras på andra marknader internationellt.

Med denna rapport lanserar vi vår nya femårsstrategi för hållbarhet vilken är en integrerad del av vår övergripande affärsstrategi och markerar ytterligare ett steg i att införliva hållbarhet i vår dagliga verksamhet. Den nya hållbarhetsstrategin och strategiska planen ligger i linje med vårt syfte, vår vision och våra värderingar.

Ny hållbarhetsstrategi

Strategin består av ambitiösa mål över tre prioriterade områden: klimatförändringar och miljö; mångfald och inkludering samt välbefinnande och etik. Vi har anpassat hållbarhetsmålen till åtta av FN:s 17 Globala mål (Sustainable Development Goals, SDGs). Detta illustrerar hur våra icke-finansiella målsättningar bidrar till att utveckla hållbara lösningar på globala utmaningar. Detta återspeglas också av NENT Groups undertecknande av FN:s Global Compact.

Våra mål

NENT Group har ett starkt fokus på hållbar utveckling och långsiktigt värdeskapande för alla intressenter. Detta är anledningen till att vi valt att integrera NENT Groups affärs- och hållbarhetsstrategier, och därför presenteras såväl finansiella som icke-finansiella resultat i denna rapport. NENT Group har både långsiktiga finansiella och hållbarhetsmål. 

Finansiella mål 2025

Icke-finansiella mål

Så arbetar vi med hållbarhet

NENT Group är ett värderingsdrivet företag som vill ha en positiv inverkan på samhället och miljön. Koncernen är verksam i en bransch som genomgår snabba förändringar, vilket skapar både utmaningar och möjligheter för verksamheten. Vi ställer oss bakom grundläggande hållbarhetsprinciper som FN:s Global Compact och Women's Empowerment Principles. De vägleder vårt arbete och hjälper oss att framtidssäkra verksamheten.

Våra nuvarande strategiska prioriteringar presenteras i vår treåriga hållbarhetsstrategi (2019–2021) som består av fem fokusområden:

NENT Group har sitt ursprung i Norden men är global i sitt berättande, partnerskap och publik. Vi utvecklar nordiskt berättande genom att erbjuda en bred portfölj präglad av mångfald och som innehåller några av världens bästa internationella filmer och serier. Vi arbetar också i nära samarbete med lokala och internationella talanger för att producera kritikerrosade dramafilmer, komediserier, dokumentärer, barnprogram och filmer. Under 2021 vann Viaplay Originals produktioner 'Thunder in My Heart', 'Delete Me' och 'Pørni' utmärkelser som bästa serier på stora nationella och internationella galor. Vi lanserade även ett skandinaviskt utmärkelseprogram ‘Student Drama Awards' för filmstudenter inom den kreativa industrin.

Det är viktigt för NENT Group att spegla de samhällen där vi lever och verkar, samt att våra berättelser är engagerande och relevanta för så många som möjligt. Därför strävar vi efter att porträttera många olika perspektiv och kulturer som tilltalar en bred publik. Koncernens EDI-strategi (Equality, Diversity and Inclusion) fokuserar på tre nyckelområden: Producera och främja en mångfald av innehåll, attrahera, stimulera och behålla de rätta talangerna och att skapa en känsla av tillhörighet för alla. Förutom att arbeta med NENT Group-kontrollerat innehåll och plattformar vill vi skapa medvetenhet och positiv förändring i samhället genom partnerskap.

NENT Groups värderingar, Mod, Jämlikhet, Uppskattning och Tillit lägger grunden för vår verksamhet. De skapar en öppen, inkluderande och engagerande kultur, med målsättningen att inspirera våra medarbetare och vår publik, och att skapa långsiktigt affärsvärde. Under 2021 tog vi flera viktiga steg mot att skapa ett ännu mer inkluderande arbetsklimat. Detta viktiga arbete fortsätter även framöver eftersom vi vet att det är en nyckel till att bli den internationella streamingutmanaren.

NENT Group bedriver ansvarsfull affärsverksamhet och arbetar med integritet, och vi förväntar oss att våra leverantörer och partners gör det samma. Att skydda information och data som rör vår verksamhet, kunder och alla intressenter är av högsta prioritet. Vi är också fast beslutna att skydda vår miljö genom att ändra beteende, öka medvetenheten och att vidta åtgärder för att minska våra utsläpp av växthusgaser från vår affär. NENT Group påbörjade sin resa mot Net-Zero under 2020 genom att anta vetenskapsbaserade mål via Science Based Targets initiative (SBTi). Under 2021 antog koncernen utsläpps-reducerande mål i linje med den transformation som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5°C i enlighet med Parisavtalet

För NENT Group innebär innehåll av hög kvalitet att det ska vara underhållande och välgjort, och samtidigt återspegla koncernens värderingar och uppfattas som säkert och pålitligt av vår publik. Vi uppnår detta genom att fokusera på de behov som vår publik har och kontinuerligt förbättra användarupplevelsen. Vi strävar alltid efter att efterleva gällande lagar och regler i de länder vi verkar i och ambitionen är att kontinuerligt sänka trösklar genom att göra mer lättillgängligt innehåll som präglas av mångfald och ökad tillgänglighet genom undertexter, ljudtolkning och teckenspråk.

Viaplay

Viaplay är NENT Groups huvudsakliga produkt med över 4 miljoner abonnenter, närvaro på 10 geografiska marknader, och som genererar 35% av koncernens intäkter. Viaplay visar en kombination av livesport, Hollywoodproduktioner och andra serier och filmer, samt egenutvecklat originalinnehåll.

Sport

Sport är en hörnsten i Viaplays innehållserbjudande och vi har det bredaste utbudet av livesport på marknaden. Under 2021 utökade vi vårt sportutbud genom att förvärva ett mångåriga rättigheter över flera marknader inom populära sporter som fotboll, hockey, golf, motorsport, handboll, skidor, dart, MMA och mycket mer.

Viaplay Originals

NENT Group har utvecklat en katalog med spännande och prisbelönta, nordiska och internationella dramaserier, dokumentärer, komedier, filmer, animationer och dokusåpor under ett antal år. 46 Viaplay Originals hade premiär under 2021.

Inköpt innehåll

Med ett brett utbud av program från ledande studios i Hollywood, internationellt och lokalt är Viaplay är hem för exklusiva nya och etablerade TV-serier och långfilmer, samt en portfölj av högkvalitativa barnprogram.

VIAPLAY ORIGINALS

Den som dräper – Mörkret

Kriminaldrama/Thriller
Efter en serie chockerande mord i Danmark kämpar en detektiv och en psykolog för att ta reda på inte vem som gjort det, utan varför – en resa som tar dem båda in i det mänskliga psykets mörkaste vrår.

VIAPLAY ORIGINALS

The Price of Silence

Dokumentär/True Crime
En dokumentärserie i fyra delar om hur anklagelserna om sexuella övergrepp mot en inflytelserik klubbägare i Stockholms kulturvärld fick konsekvenser långt utanför Sveriges gränser.

VIAPLAY ORIGINALS

Sort Of

Drama/Komedi
Sabi Mehboob är en gender-fluid millenial som lever i olika identiteter och avslöjar att de etiketter som vi en gång i tiden satte på oss själva inte längre är tillämpliga… för någon.

VIAPLAY ORIGINALS

The Box

Drama/Kriminaldrama
Polisen Sharon Pici genomlever en mardröm efter att ha blivit besatt av en utredning. Nu måste hon kämpa mot sina kollegor och stationens brokiga förflutna i en kamp för sitt eget förnuft.

VIAPLAY ORIGINALS

Aksel

Sportdokumentär/Dokumentärfilm
Efter en brutal krasch som permanent skadade hans knä vägrade OS-åkaren Aksel Lund Svindal att ge upp. Bevittna höjdpunkterna och lågpunkterna under hans sista säsonger som en av de största skidåkarna någonsin.

VIAPLAY ORIGINALS

Suedi

Drama/Komedi
Vad skulle du göra om du hittade 30 miljoner kronor? När Mahmod gör just detta vet han exakt vad han skall göra; skaffa sig en ny identitet och bli sedd som svensk, en riktig Suedi.

VIAPLAY ORIGINALS

Thunder in My Heart

Drama/Komedi
22-åriga Sigrid – kallad Sigge – och hennes grupp vänner tampas med vuxenlivets oväntade krav samtidigt som de försöker förlika sig med sina egna identiteter, sina passioner och det förflutna.

VIAPLAY ORIGINALS

Pørni

Drama/Komedi
För Pörni handlar det alltid om att ta hand om alla andra. För barnen handlar det nu om att bli självständiga individer. Pörni kommer som vanligt att göra sitt bästa för att hålla ihop gänget.  

VIAPLAY ORIGINALS

Wisting

Kriminaldrama/Thriller
Wisting står inför sitt svåraste fall någonsin, vilket får Maggie Griffin att återvända för att assistera med utredningen. Tillsammans bekämpar de förbrytare som utnyttjar de mest sårbara hos oss.

VIAPLAY ORIGINALS

Delete Me

Drama
Bästa vännerna Marion och Marit skall snart ta studenten. Men i en värld där status är allt, kommer en till synes liten handling av svartsjuka snart bli viral och förändra båda deras liv för alltid.

VIAPLAY ORIGINALS

Förhöret

Drama/Kriminaldrama
Susannes liv är i ruiner. Medan hon desperat försöker hålla ihop sitt liv och förtsätta arbeta som hypnoterapeut kommer en man, John, in på hennes klinik. Under sessionen avslöjar han att han är en mördare.

VIAPLAY ORIGINALS

Det som göms i snö

Krimilaldrama/Thriller
Peter Wendels kalla fall-grupp är underbemannade, samtidigt som Peter mår dåligt efter att ha accepterat sin brors självmord. Men allting kommer förändras när en kollega och vän plötsligt hittas mördad.

Ladda ner 2021 Års- & hållbarhetsredovisning

Ladda ner PDF